Mobilmeny MENY

SAMSPEL OCH BEMÖTANDE

Vad händer i mötet? Vilka är mina pedagogiska styrkor? I den här workshopen arbetar vi halv eller heldag på ett lustfyllt och reflekterande sätt med affekter, kommunikation och lågaffektivt bemötande. Vi arbetar med konkreta fallbeskrivningar och egna erfarenheter. Samspel och bemötande är en omtyckt workshop där deltagarna får med sig nya tankar in i sitt arbete.

 

 

FORUMSPEL

Det är i handlingen förändringen sker. Vi kan inte tänka oss till en förändring, vi måste våga handla. I mina workshops kliver vi ner från ”huvudet” och in i förändringsprocessen. Mina workshops riktar sig främst till pedagoger inom skolan men kan också användas som en kreativ utvärderingsmetod på olika arbetsplatser.

Forumspel är en metod som används för att analysera motsättningar och konflikter under kreativa former. 

Forumspelets mål är:

• Att träna sig i att hantera konfliktsituationer; att förvandla åskådaren från passiv varelse till aktiv medskapare.

• Att ge människor möjlighet att träna sig i praktisk konflikthantering, i situationer som kan uppstå på jobbet och i vardagen

• Att bryta inre och yttre förtryck.

• Att träna sin förmåga att känna medkänsla genom att leva sig in i olika människor situation.