Mobilmeny MENY

PEDAGOGEN

Som pedagog arbetar jag med kreativa arbetsmetoder som gör att vi "kliver ner från huvudet" och in i känslan. Jag arbetar både med skolelever och vuxna och arbetet är processinriktat. Kommunikation och samarbetsövningar står i fokus och mitt arbetssätt bygger på ett lustfyllt lärande där både tanke och reflektion är viktiga arbetsredskap.