Mobilmeny MENY

KONFLIKTHANTERING I KLASSRUMMET

Många elever mår i dag dåligt och klassrummen är ibland ett rum fullt av konflikter. Jag arbetar med forumspel för att få eleverna att reflektera, uppleva och agera utifrån en problemsituation och forumspel syftar till att bearbeta orättvisor, dilemman och konflikter mellan eleverna. Problemen kan vara både stora och små och eleverna lär sig att reflektera över olika handlingsalternativ och strategier. I Forumspel lär sig eleven att argumentera för sin åsikt, att träna på att faktiskt våga ha en åsikt och att se på en händelse ur olika perspektiv. Att arbeta med forumspel är ett lustfyllt, engagerande och spännande sätt att komma fram till olika lösningar på ett dilemma eller problem.

Jag arbetar gärna i halvklass och jag träffar klassen vid minst tre tillfällen och jag vänder mig till elever från årskurs 3 och upp till gymnasiet.

Teman vi arbetar med kan vara följande:

• Självförtroende och självkänsla

• Rasism och främlingsfientlighet

• Mobbing

• Kärlek och sex

• Förväntan och roller